Mnoho lidí opakuje domácí těhotenské testy a pak se znepokojují, pokud se výsledek změní z pozitivního na slabě pozitivní. Je to potrat, chyba nebo něco jiného?

Pokud jste dříve měli tmavou čáru a nyní ji máte slabá čára , mohlo by pro to být několik jiných vysvětlení než potrat. Možná jste před testem vypili příliš mnoho vody, nebo naopak málo. Možná jste omylem použili test nesprávně nebo něco jiného ve vaší moči mohlo test narušit.

Jak těhotenský test funguje

Domácí těhotenské testy jsou založeny na detekci těhotenského hormonu lidský choriový gonadotropin (hCG) ve vaší moči. Když je detekován hCG, test vrátí pozitivní výsledek. Když hCG není detekováno, test je negativní. Pozitivní výsledek je obvykle označen dvěma čarami, buď vedle sebe, nebo se znaménkem plus.

V závislosti na tom, zda provedete test podle pokynů, mohou být výsledky někdy nejisté nebo nesprávné. Přehledová studie zjistila, že v roce 1982 měly těhotenské testy téměř 25% míru falešně negativních výsledků a pouze jedna třetina uživatelů uvedla, že si přečetla pokyny k testu. Na počátku 90. let technologie zvýšila spolehlivost testování na 99% citlivost, přičemž 76 % uživatelů uvedlo, že si přečetli testovací pokyny.

Jak přesné jsou domácí těhotenské testy?

Chyba uživatele

I když jsou dnešní testy spolehlivější, stále může dojít k chybám uživatelů při sběru moči pro test, stejně jako při interpretaci výsledků. Některé testy provádějí:

  • Umístění testovací tyčinky do středního proudu moči při močení
  • Močení do kelímku a ponoření testovacího proužku do moči
  • Močení do šálku a použití kapátka k umístění malého množství moči na testovací zařízení

V jedné studii bylo požádáno o testování všech tří metod sto žen. Třetí test s použitím kapátka neposkytl výsledek ve 24 % případů. A více než 30 % interpretovalo testy kapátkem a proužkem jinak než vyškolení koordinátoři studie.

Zatímco test tyčinky nedokázal poskytnout výsledek pouze v 5 % případů a ženy a výzkumníci s výsledky souhlasili v 99 % případů, chyba uživatele je stále možná, pokud uživatel proužek na tyčinku plně nenasytí. Obecně je navržen tak, aby shromažďoval moč pod proudem po dobu 7 až 10 sekund. Malé odchylky mohou ovlivnit, zda je test přesný nebo nepřesný.

Jak se vyhnout chybám v těhotenských testech

Co znamená slabá čára

Ačkoli Hladiny hCG rostou exponenciálně během raného těhotenství to neznamená, že linka na těhotenském testu bude s každým dnem nutně tmavší. Věci nejsou vždy tak jednoduché.

Ačkoli by čára měla být tmavší ve vztahu k vyšším koncentracím hCG, skutečné množství hCG ve vzorku moči se může lišit. To je z velké části způsobeno koncentrací vaší moči v daném okamžiku. To může během dne dramaticky kolísat v závislosti na kolik tekutin vypijete a jak často mimo jiné močíte.

Čím více pijete, tím zředěnější bude hCG ve vaší moči. Totéž může nastat, pokud často močíte a neustále vylučujete hCG z těla.

Obecně platí, že pokud je vaše moč světlá nebo čirá, je méně koncentrovaná a při domácím těhotenském testu nemusí přinést výrazný výsledek. Teoreticky, pokud máte tmavší moč, můžete získat rozlišitelnější čáru, než když testujete se světlejší močí o den nebo dva později.

Z tohoto důvodu není provádění více testů ke kontrole barvy čáry spolehlivým prostředkem ke sledování vývoje raného těhotenství. I když pravděpodobně budete v průběhu těhotenství vylučovat více hCG v moči, domácí test nemusí nutně odhalit tmavší čáru hodinu po hodině nebo den za dnem.

Nejlepší denní doba pro těhotenský test

Testy moči vs. krevní testy

Krev je daleko spolehlivější pro sledování hladiny hCG. Je to proto, že krev si za všech okolností udržuje poměrně stabilní složení, což usnadňuje sledování změn v chemických látkách, jako je hCG. Proto kvantitativní hCG krevní testy po dobu několika dnů jsou mnohem spolehlivější než testy moči pro sledování hladin hCG.

Krevní testy mohou detekovat těhotenství devět až 10 dní po ovulaci. Váš lékař však navrhne krevní test až po skončení menstruace a pouze v případě potřeby.

Pokud jste v minulosti měli těhotenské komplikace nebo se obáváte potratu, neutrácejte peníze za nákup více domácích těhotenských testů. Místo toho si promluvte se svým lékařem o krevním testu, abyste potvrdili těhotenství a zajistili, že postupuje tak, jak má.

Změny ve výsledcích testů

Pokud dostanete negativní výsledek domácího těhotenského testu poté, co jste dostali pozitivní výsledek, může to být pochopitelný důvod k obavám a zmatku. I když to může být jednoduše falešně negativní (obvykle v důsledku chyby uživatele), může to být také výsledek velmi časného potratu, známého jako chemické těhotenství.

Chemické těhotenství je takové, ke kterému dochází před pátým týdnem těhotenství a dlouho předtím, než může být plod viditelně detekován na ultrazvuku. Předpokládá se, že postihuje až 25 % těhotenství, která končí potratem.

Pokud existuje podezření na chemické těhotenství, může váš lékař několikrát testovat hladiny hCG v krvi. Snižující se hladiny mohou poskytnout důkaz, že ve skutečnosti došlo k chemickému těhotenství.