Existuje řada různých dětských chování, které by rodiče měli sledovat a které mohou být známkami toho, že je dítě v nouzi. Rodiče, kteří využívají péči o děti, se často obávají, že určité chování může souviset s kvalitou péče.

Mnoho vývojových psychologů souhlasí s tím, že když je péče o dítě „vysoká kvalita, neměl by být důvod předvídat negativní vývojové výsledky“. Ve skutečnosti existují důkazy, že vysoce kvalitní denní péče může ve skutečnosti prospět kognitivnímu vývoji dětí více než samotná domácí péče.

Pro rodiče je však stále důležité, aby bedlivě sledovali chování svého dítěte. Rané dětství je obdobím rychlého růstu a vývoje, a proto je nezbytné, aby se dětem v tomto kritickém období dostalo náležité péče a podpory.

Změny chování, které je třeba u dětí hledat

Níže jsou uvedeny některé z dětí behaviorální varovné signály, na které si dát pozor. Pokud vaše dítě začne vykazovat náhlou změnu v chování, může být čas na další šetření a přehodnocení vaší současné situace v péči o dítě.

Vaše dítě se stane příliš přilnavým

Zatímco všechny děti potřebují podporu a ujištění, přílišná přilnavost může být známkou problému. Pokud si všimnete náhlé změny u svého dítěte, začněte si všímat, kdy a kde se toto chování zdá být nejčastější.

Je vaše dítě přilnavé před a po návštěvě hlídání? Pokud ano, je důležité zjistit, proč vaše dítě v těchto časech potřebuje další pozornost od vás. Určitá separační úzkost může být normální, ale přetrvávající vzorec může naznačovat, že se vašemu dítěti od hlídače nedostává péče a pozornosti, kterou potřebuje.

Vaše dítě bez útěchy pláče při pomyšlení na to, že bude ponecháno na hlídání

Je naprosto normální, že děti preferují pobyt se svými rodiči. Mít tak závažnou negativní emocionální reakci na jednoho konkrétního jedince je však vážná červená vlajka. Pláče vaše dítě v reakci na veškeré odloučení rodičů, nebo pouze v reakci na toto specifické hlídání?

Pokud se zdá, že problém spočívá na hlídači, je čas přehodnotit situaci v péči o dítě.

Vaše dítě má časté nehody, které mají za následek řezné rány a modřiny

Pár škrábanců a škrábanců je normální součástí aktivního, zdravého dětství, ale nevysvětlitelné nehody mohou být varovným signálem špatného dohledu nebo dokonce fyzického týrání.

Pokud má vaše dítě v péči hlídače nadměrné nehody, rychle prošetřete, zda jsou nutné další kroky.

Vašemu dítěti není příjemná komunikace s chůvou

Vaše dítě by se mělo cítit uvolněně a ochotně sdílet myšlenky, obavy, pocity a problémy jak s vámi, tak s opatrovníkem.

Pokud má vaše dítě potíže s komunikací se sestrou, může to být známkou toho, že se vašemu dítěti nedostává emoční podpory a vedení, které potřebuje.

Vaše dítě se stane neposlušným nebo vzdorovitým

Náhlé projevy netypické neposlušnosti nebo vzdoru mohou znamenat zásadní problém s vaším poskytovatelem péče o děti. Aby byla zachována stabilita a důslednost, je nezbytné vytvořit akční plán chování s opatrovníkem vašeho dítěte.

Dobrý poskytovatel péče o děti bude ochoten prosazovat pravidla a disciplinární opatření, která stanovíte. Pokud se špatné chování stane problémem, může to být známkou toho, že hlídač nerespektuje vaše přání v otázkách, jako je disciplína, vhodné společenské chování a rozvoj charakteru.

Jak najít kvalitní péči o děti

Vaše dítě projevuje znatelnou změnu chování

Náhlé nebo dramatické změny v chování jsou možná nejvíce alarmující varovné signály. Toto chování se může projevovat doma, mezi vrstevníky nebo během spánku. Dříve odcházející dítě se může stát náladovým nebo odtažitým, nebo dítě s vyrovnanou povahou může náhle začít zažívat záchvaty násilného hněvu. Pokud zaznamenáte změnu v chování nebo spacích u svého dítěte, okamžitě situaci prozkoumejte, najděte řešení nebo nápravu problému a vyhledejte odbornou pomoc lékaře nebo psychologa.